OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Emil Boleslav Lukáč

 

Významná osobnosť slovenskej medzivojnovej a povojnovej literatúry a spoločenského, kultúrneho i politického života. Prekladal z maďarskej, francúzskej, ruskej a anglickej literatúry.  Písal pod vplyvom protivojnovej a vlasteneckej lyriky P. O. Hviezdoslava a M. Rázusa. Keďže bol nemanželské dieťa, vedel sa hlboko vciťovať do bôľov a smútkov iných ľudí. Všetky otázky existencie človeka v spoločnosti riešil v duchu kresťanského humanizmu. Preto mu ostal najbližší symbolizmus ako spôsob vyjadrovania jeho básnických posolstiev. Bol vedúcim predstaviteľom neosymbolizmu v slovenskej medzivojnovej poézii. Najbezpečnejšou istotou mu bol domov. Jeho mladícke očarenie i konfrontáciu s domovom odrážajú dve básnické zbierky s témou Paríža. V duchu štúrovskej poézie sa pokúsil o novú básnickú syntézu Slovenska a vrátil sa aj k niektorým osobnostiam národných a literárnych dejín (Holuby, Šulek, M. Kukučín). Slovenské etnikum a jeho kultúru hodnotil aj cez prizmu svojich zážitkov a poznatkov z cudziny, aby tak názornejšie dokumentoval myšlienku prirodzenej svojbytnosti Slovenska v európskom kontexte.  Osobitný význam mal jeho vzťah k mladším slovenským spisovateľom – posudzoval, opravoval, korigoval a publikoval mnohé ich prvotiny. Nekompromisne zastával požiadavku pravdivosti umenia a v presadzovaní myšlienky ľudskosti.        


Poézia:

1922 Spoveď
1925 Dunaj a Seina
1926 Hymny k sláve Hosudarovej
1928 O láske neláskavej
1929 Spev vlkov a iné básne
1929 Križovatky
1934 Elixír
1934 Hymny (druhé vydanie Hymny k sláve Hosudarovej)
1938 Moloch
1944 Bábel
1949 Záhrada útechy (výber prekladov z európskej poézie)
1967 Óda na poslednú a prvú
1969 Parížske romance
1978 Srdce pod Kaukazom

Ostatné:

1943 Kam ho položili?

Preklady:

1929 Cesta krížová (P. Claudel)
1929 Múdrosť vína (O. Chajjám)
1933 Trofeje (Ronsard)
1941 V mladých srdciach (A. Ady)
1951 Apoštola (S. Petöfi)
1967 Génius orlom (V. Hugo)
1968 Kvapky z perlete (Valéry)
1976 Spoveď Dunaja (S. Petöfi)

Libreto k opere:

1928 Detvan od V. Figuša-Bystrého

Výbery:

1936 Básnická tvorba
1946 Dies irae
1965 Hudba domova
1966 O láske neláskavej
1976 Tvoj tanec žeravý
1980 Pokoj zemi tejto