OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dráma

Dráma

- názov dráma pochádza z gréckeho slova draó = činiť, konať

- V širšom význame je to osobitný literárny druh, ktorý je rovnocenný s lyrikou a epikou

- v užšom význame je názvom pre dramatický žáner (napr. tragédia, dráma)

Z histórie drámy

- vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv boha Dionýza – boha vína a vinohradníkov

- zakladateľom bol grécky dramatik Sofokles (Oidipus, Antigona)

Znaky gréckej drámy:

- jednota miesta, času a deja

- hrali iba muži (2 až 3 herci – Sofokles)

- hralo sa pod holým nebom, javisko malo kruhový pôdorys

- herci mali masky a topánky s vysokou podrážkou, aby sa vynímali=konkordy

- zbor(chór) – svoje partie spieval a sprevádzal divákov celou hrou

Znaky drámy

- dialogická forma – základom je dialóg - musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú charaktery postáv

- dramatický konflikt - ktorý vyvoláva dramatické napätie, neprítomnosť rozprávača

- s epikou má spoločný dej a s lyrikou to, že autor môže vyjadrovať cez postavy svoje pocity, nálady a myšlienky

- sujetovosť – dejovosť, dynamické motívy, dianie(akčnosť)

- prítomný čas,  hovorovosť a obraznosť

Každý dramatický žáner je určený na scénickú realizáciu.

Inscenácia divadelnej hry- prevedenie divadelnej hry na javisku divadla alebo televíznou kamerou.

Divadelná hra– dramatické dielo, ktoré je vhodné na divadelné prevedenie.

Premiéra = prvé uvedenie divadelnej hry

Repríza = druhé uvedenie divadelnej hry

Derniéra  (finále) = posledné uvedenie divadelnej hry

Na scénickej realizácii sa podieľajú:
- dramaturg – vyberá dramatické diela

- režisér – tvorca koncepcie a spôsobu divadelného prevedenia

- herci

- výtvarník a maskér, hudobný skladateľ, osvetľovač a kostymér

*rekvizity  (pomôcky)

scénické poznámky – nahrádzajú reč rozprávača alebo odkazujú, čo má herec na javisku robiť

Námetom(téma) dramatického diela býva nejaký vyhrotený konflikt.

Kompozícia drámy

1. Vonkajšia:

- dejstvá - časti hry oddelené spúšťaním opony, zväčša medzi dejstvami býva prestávka
-  scény - zmena dekorácií, osvetlenia i hercov na javisku
- výstupy (zmena počtu osôb)

2. Vnútorná:

– úvod = expozícia
- zápletka = kolízia
- vyvrcholenie = kríza

klasická dráma - Sofokles
- dejový obrat = peripetia
- rozuzlenie = katastrofa

Žánre dramatického diela:
Tragédia

Blankvers – veršovaná tragédia

Komédia

Fraška– osobitný druh komédie

Veselohra– novodobá komédia

Činohra

Bábková hra

Rozhlasová hra

Televízna hra

Opera a opereta

Muzikál

Melodráma a pantomíma