OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Próza naturizmu

Próza Naturizmu
-  Najvyššie štádium lyrizačných tendencií, zobrazuje človeka spojeného s prírodou
-  Typické je rozprávanie v prvej osobe
-  Próza naturizmu sa na Slovensku dostáva do popredia vďaka potrebe zdôrazňovať hodnoty domova
-  Záchranu pred odcudzeným svetom hľadajú autori v dedinskom prostredí, v duševnom svete jednoduchých ľudí, vo vlastnom vnútri, vo svete symbolov, mýtov a baladickosti.
-  Psychika človeka je budova, nevie predstierať, do popredia sa dostáva rozprávková predstava a 3 mýty (života, prírody, lásky)
-  Žánre – novela a poviedky
-  Lyrizácia jazyka (používanie umeleckých prostriedkov)
-  Lyrizácia textu (slabá dejová línia)
-  Lyrizácia postáv (dôraz sa kladie na psychiku – postavy sú zrastené s prírodou, prostredím a delia sa na kladné a záporné)
-  Hrdina je často rozprávačom, podáva udalosti subjektívne a je často vyčlenený z kolektívu.
-  Svet sa rozdeľuje na : 1. Tam hore (príroda, hory, neskazený svet)
  2. Tam dole (dedina, závisť . . . )
  - rozprávkovosť – dobro víťazí nad zlom, nadprirodzené sily, symbolika čísel.